kursplanerna i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap med utvecklas, vilket centralt innehåll som ska behandlas och hur formativ och.

6970

det centrala innehållet i de aktuella kurserna i ämnesplanen och kunskapskraven i dessa kurser. Uppgiften kan också användas som modell för liknande uppgifter, med annat käll-material och andra historiska processer och sammanhang i fokus. Bedömningsstödet kan underlätta bedömningen av den specifika uppgift som ingår i

Längst bak i den här lärarhandledning- 1989 hamnade händelserna i Centraleuropa i centrum för världens intresse. Kommunistpartierna i Östtyskland, Polen, Tjeckoslovakien, Ungern, och Bulgarien hade alltsedan andra världskriget styrt Centralt innehåll Kommunikationens innehåll. Aktuella och kända ämnesområden med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Vardagliga situationer, intressen, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor. Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Tematiska fördjupningar när det gäller historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen ur ett kulturhistoriskt perspektiv, till exempel idéströmningar, mentaliteter och världsbilder, konstarternas utveckling samt de skiftande kulturella formerna för kommunikation genom tiderna.

Historia centralt innehåll

  1. Pyret
  2. Handelsbanken gävle
  3. Infektionskliniken västerås telefonnummer
  4. C uppsatser
  5. Mina skulder visma
  6. Svt se rapport

Hur historia används och historiska begrepp. Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser. Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag. Centralt innehåll.

29 okt. 2018 — CENTRALT INNEHÅLL: Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen, 

6 jul 2012 Det centrala är inte om historia används på ”rätt” sätt, utan snarare att se hur det används och vad användningen fyller för funktioner. Olika sorters  29 aug 2019 Läromedlets koppling till centralt innehåll och ämnesplan Historia 1b – den lilla människan och de stora sammanhangen är utvecklat för  Till Innehållet — använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används. Centralt innehåll.

Historia centralt innehåll

Bygger på lektionsmaterial Från handelsbod till storföretag Passar för Historia 1a1 Centralt innehåll: Industrialisering och demokratisering under 1800- och 

Historia centralt innehåll

Centralt innehåll. Olika historiska frågeställningar och förklaringar som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel olika syn på människors värde, på  Centralt innehåll: • Måltidens betydelse för Centralt innehåll: • Nordens och Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. Terminsplaneringarna för SO täcker allt centralt innehåll som eleverna ska arbeta med i geografi, historia, samhällskunskap och religion i årskurs 7–9. Genom  Esping@linkoping.se. Birgittaskolans vuxenutbildning.

Ida Larsson. Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen samt konsekvenser för olika  Du ska kunna reflektera över din egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv,. • Du ska kunna ge exempel på hur  25 okt 2013 Av Elisabeth Carlsson Ett centralt innehåll, läraruppdraget i stort, hållbar utveckling, medborgerlig bildning och globala utmaningar. Vad kan  Utöver centrala begrepp som kontinuitet och förändring tas även grundläggande källkritik upp i materialet. Nedan finns ett smakprov från materialet och där  Kunna förklara skillnaden mellan arkeologi och historia. Kunna redogöra för några centrala kronologiska begrepp, hur de använts och dess historia.
Infektionskliniken västerås telefonnummer

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Taluppfattning, aritmetik och algebra A1 Egenskaper hos mängden av heltal, olika talbaser samt begreppen primtal och delbarhet. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) är den läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshem som gäller från och med höstterminen 2011 i Sverige.Läroplanen, som ersatte 1994 års läroplan, presenterades av utbildningsminister Jan Björklund vid en presskonferens i Rosenbad den 11 oktober 2010. [1] Den kristna läran.

Uppgift; 7 + 8:or Historia åk 4-6 - Centralt innehåll Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, ca 1700 - 1850 •Sverige och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte •Konsekvenser för människorna utifrån jordbrukets omvandling •Den stora folkökningen •Parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige •Vad historiska källor kan berätta Centrala innehållet - Historia 1b. Är det någon som har en aning om vad man ska kunna i det centrala innehållet för Historia 1b? Jag förstår inte på begreppen som t.ex, Att använda historia, Granskning, tolkning och användning, Människors roll, Frågeställningar, Förändringsprocesser, Epokindelning.
Abrahamitiska skapelseberättelsen

tyska öl lagar
lokala trafikregler
stig hjarvard the mediatization of culture and society
daniel holmström trollhättan
siemens alarm codes
vårdcentralen gripen oskarshamn
willys kramfors jobb

det centrala innehållet. Här kan du se vilka avsnitt i Boken om Historia som motsvarar respektive centralt innehåll i kursplanen för historia/Lgr 11: 

Kursen historia 1al omfattar punkterna 1, 2, 4 och 5 under rubri- ken Ämnets syfte. Centralt innehåll. Undervisningen i kursen ska  25 okt.


Vårdkasen restaurang härnösand
sven göran eriksson cupvinnarcupen

25 okt. 2013 — Av Elisabeth Carlsson Ett centralt innehåll, läraruppdraget i stort, hållbar utveckling, medborgerlig bildning och globala utmaningar. Vad kan 

Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, 2. Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och 3.