Så-kompetenssäkrar-vi-framtidens-industri-Västsvenska-Arenan-Almedalen. Så kompetenssäkrar vi framtidens industri · Dela på Facebook Dela på Twitter Dela 

3834

I ett unikt projekt kallat Kompetenssäkrad industri samlas flera tunga parter på den svenska arbetsmarknaden, för att under tre år ge minst 200 mindre industriföretag hjälp att möta framtiden med rätt utbildade medarbetare. Totalt 75 miljoner kronor investeras under tre år i projektet Kompetenssäkrad industri.

ESF-projektet Kompetenssäkrad individ. Svensk industrivalidering har, genom TMF – Trä- och Möbelföretagen, tilldelats 17 miljoner ur Europeiska Socialfonden för projektet Kompetenssäkrad individ som ska stödja industriföretag som påverkas av … projektet Kompetenssäkrad individ 2020–2022 Svensk industrivalidering har, genom TMF – Trä- och Möbelföretagen, tilldelats 17 miljoner ur Europeiska Socialfonden för projektet Kompetenssäkrad individ som ska stödja industriföretag som påverkas av coronapandemins konsekvenser. ESF-projektet Kompetenssäkrad individ - för industriföretag som påverkats av Coronapandemin Svensk industrivalidering har, genom TMF – Trä- och Möbelföretagen, tilldelats 17 miljoner ur Europeiska Socialfonden för projektet Kompetenssäkrad individ som ska stödja industriföretag som påverkas av Coronapandemins konsekvenser. Kompetenssäkrad individ riktar sig till industriföretag och dess anställda som vill satsa på kompetensutveck- ling för att möta coronapandemins konsekvenser. För att delta i projektet krävs att ni avsätter tid för plane- ring och genomförande av insatserna och att ni inte har tagit emot över 2 miljoner kronor i statsstöd de senaste 3 åren. Rätt kompetens är avgörande för den globalt konkurrensutsatta industrin. I ett unikt projekt kallat Kompetenssäkrad industri samlas flera tunga parter på den svenska arbetsmarknaden, för att under tre år ge minst 200 mindre industriföretag hjälp att möta framtiden med rätt utbildade medarbetare.

Kompetenssäkrad industri

  1. Snabbaste hastighet människa
  2. Utredare försäkringsbolag
  3. Erik höglund konstglas
  4. Nigeria immigration service

Industrialization is a historical phase and experience. Industrialization is the overall change in circumstances accomp Find out the latest news on spirits and the hospitality industry. We all like to research, buy and use the latest Android devices, but sometimes the stories about the companies behind the products are just as interesting. Whether it's a parts supplier, a marketing firm, an actual manufacturer of any size An overview and listing of relevant FDA guidances and standards for the manufacturers of MRI scanners. The .gov means it’s official.Federal government websites often end in .gov or .mil.

Kompetenssäkrad Industri är ett nationellt ESF-projekt som drivs av industrins parter i samverkan och med IF Metall som projektägare. Projektet genomförs 2019 till och med maj 2020.

Kompetenssäkrad individ. Projektet Kompetenssäkrad individ ger företag en möjlighet att se över sitt framtida kompetensbehov och samtidigt stärka medarbetarnas kompetens och riktar sig till yrkesarbetare i industrin som har kompetensutvecklingsbehov för att klara grundläggande eller mer avancerade arbetsuppgifter. I ett unikt projekt kallat Kompetenssäkrad industri samlas flera tunga parter på den svenska arbetsmarknaden, för att under tre år ge minst 200 mindre industriföretag hjälp att möta framtiden med rätt utbildade medarbetare.

Kompetenssäkrad industri

Det är några exempel på frågeställningar som 130 antal små och medelstora företag har brottats med de senaste åren i ESF-projektet Kompetenssäkrad Industri. Under 90 minuter kommer vi att få ta del av erfarenheter från både företags och anställdas perspektiv.

Kompetenssäkrad industri

projektet Kompetenssäkrad individ 2020–2022. Svensk industrivalidering har, genom TMF – Trä- och Möbelföretagen, tilldelats 17 miljoner ur Europeiska Socialfonden för projektet Kompetenssäkrad individ som ska stödja industriföretag som påverkas av coronapandemins konsekvenser.

ESF-projektet Kompetenssäkrad individ.
Optus webmail mailbox full

Bra jobbat!

Hur ser de framtida kompetensbehoven för just vårt företag ut? Kan branschvalidering underlätta arbetet med vårt företags kompetensförsörjning?
Tc företagen scania

primär sekundär tertiär alkohol
moodle ulm
1 10 prisbasbelopp
väktare hundförare utbildning
källkritiska kriterier tendens

Kompetenssäkrad individ riktar sig till industriföretag och dess anställda som vill satsa på kompetensutveck- ling för att möta coronapandemins konsekvenser.

Är du nyfiken på Kompetenssäkrad Industri och vill veta mer om projektet? Kontakta gärna någon av oss i projektgruppen.


Vilka målgrupper användningsområde industribranscher har respektive programvarorna.
finsk-svenska gränsälvskommissionen

Kompetenssäkrad industri ur en medarbetares synvinkel Interal har under det senaste året deltagit i ESF-projektet Kompetenssäkrad industri - KSI.

Vi har tidigare berättat om Interals deltagande i ESF-projektet Kompetenssäkrad industri – KSI. Senast så beskrev vi projektet ur en projektdeltagares synvinkel. Samtal om kompetenssäkrad industri. av Kompetensslussen | okt 28, 2020 | Nyheter. Hur kommer man igång med kompetensutveckling av anställda?